10 prioriteiten van ons programma :

 

1 Een gemeenste ten dienst van zijn burgers

 

De gemeente staat centraal in onze prioriteiten! Alle socio-economische profielen, alle prioriteiten, verwachtingen en noden moeten in beschouwing genomen worden en dit op een welwillende, respectvolle maar ook dynamische manier. Wij willen een gemeente die oplossingen zoekt en waar er naar de burgers geluisterd wordt. Wij willen “loketten” creëren met de missie antwoorden te zoeken en voor te stellen op de verschillende aanvragen. Voor de ondernemers (zelfstandigen, kmo,…) die zich in de gemeente willen vestigen of hun bedrijf willen laten evolueren, voor de burgers die hun huis willen transformeren (renovatie, isolatie,…) en voor de mensen in moeilijke situaties ( bejaarden, sociale ontvangers, geïsoleerde personen, zieken,…) In dezelfde trend zou de gemeente ook “uit zijn muren kunnen gaan” en de minst mobiele bevolking tegemoet gaan en ambulant vervoer voorstellen. Wij stellen ook voor om een dynamisch onthaal en een dynamische integratie te ontwikkelen voor de nieuwe inwoners van de gemeente. Steunend op het bestaand associatief weefsel (ACRF, Jeugddienst, YWCA, Fourmilière,…) De sociale politiek van de gemeente moet versterkt worden, natuurlijk in samenwerking met het OCMW. Een speciale aandacht moet uitgaan naar de meest dienstbehoeftigen, maar ook naar de dichtstbijzijnde helpers. Wij voorzien de verwezenlijking van overgangswoningen, vooral voor de jeugd, alleenstaanden of koppels, die zich in onze gemeente willen vestigen of er blijven. Tenslotte willen wij ook dade communicatie met de bevolking (maar ook met de bezoekers van onze gemeente) compleet en vlot verloopt. De internetsite van de gemeente moet een modern en praktisch gebruiksmiddel worden waarop men zowel informatie ( administratief, toeristisch, cultureel,…) als downloadbare documenten kan terugvinden. Het gemeentebestuur moet in die zin ook een werktuig worden om te communiceren naar de bevolking toe en moet als dusdanig gemoderniseerd worden.

 

2 Erfgoed en infrastructuur

 

Na twee ambtstermijnen van vastgoed aanwervingen en nieuwe bouwwerven, is het beheer van het erfgoed en van de infrastructuur van de gemeente een prioriteit voor ons. Zowel de gemeentelijke gebouwen (scholen, feestzalen, OCMW, la Tannerie,…) het wegen netwerk als het erfgoed op gebied van cultuur, toerisme, historie en religie hebben nood aan een speciale aandacht et voor sommige nood aan dringende werken. Dit uit noodzaak om het voortbestaan van sommigen gebouwen te kunnen garanderen alsook de veiligheid van de bevolking en van de toeristen.

 

3 Het bestuur

 

Wij stellen een modern beheer voor van onze gemeente, verantwoordelijk participatief en dynamisch! Wij willen een gemeentebestuur waar er verantwoordelijkheden en portefeuilles worden gedeeld, waar er beslissingen worden genomen op collegiale wijze en waar intelligentie en de kwaliteit van de debatten en van de ideeën primeren op het autoritarisme. Het gemeente beheer moet zich meer ontfermen over het personeel en over zijn gemeentewerkers, waarvan de verantwoordelijkheden en de vaardigheden in de verf moeten gezet worden en gerespecteerd moeten worden. De bevolking moet trouwens beter geïntegreerd en betrokken worden bij de belangrijke beslissingen van de gemeente. Wij wensen de deelname van de bevolking en het overleg met de burgers te ontwikkelen door rekening te houden met het dynamisme van de dorpjes, de wijken…. natuurlijk door zich te baseren op het associatieve leven in onze gemeente o zo rijk en veelvuldig.

 

4 Grondstoffen: landbouw en bossen

 

03_L1050163.jpgDe bossen en de landbouw zijn twee belangrijke grondstoffen voor onze gemeente. Daarom hechten we veel belang aan deze activiteitssector. We willen een “platform creëren voor de gebruikers van het bos” om de bosuitbaters, de jagers de sector toerisme en de sector voor het behoud van het bos rond de tafel te krijgen. De belangen zijn enorm (klimaatverandering, water stress,…): een grotere samenwerking tussen de verschillende acteurs zal voor een betere uitbating zorgen en zal een lange termijn visie toelaten en een beheer die een derde van de inkomsten van de gemeente bezorgt. Onze landbouwers moeten ook gesteund worden. De overgang naar een duurzame landbouw (bio of een gedifferentieerde kwaliteit) moet aangemoedigd worden en gesteund. We willen ook het lastenboek van de schoolkantines herzien om zodoende de lokale producenten en de bio industrie te valoriseren.

 

5 Economische et toeristische ontwikkeling

 

De gemeente moet een acteur worden van de economische ontwikkeling, door diensten en goede raad te verlenen aan ondernemers via een specifiek “loket” (zie punt 1. Een gemeente in dienst van zijn burgers) maar ook door een andere infrastructuur aan te bieden alsook vernieuwde diensten. Onze reeds aangehaalde voorstellen om in het voormalig lyceum een polyvalent plaats te creëren waar een markt kan gehouden worden voor lokale producenten en een Co-working ruimte blijven natuurlijk geldig. We willen een meer dynamische investering van de gemeente in de ontwikkeling van de toerisme sector. Een moderne gemeentelijke website is een eerste onmisbare stap om de bezoekers te informeren, maar ook om de winkels, de horeca, de lokale producenten te valoriseren. In het algemeen moet de gemeente alles in zijn werk stellen om niet-verplaatsbare werkgelegenheid te creëren.

 

6 Gezondheid en voeding

 

“Gedinne, waar men lekker eten kan” is één van onze slogans! Dit is ten stelligste in de actualiteit zeker sinds de vele schandalen betreffende de kwaliteit van het voedsel. We hebben het geluk vele producenten, kwekers, ambachtslui en kooplui te hebben op ons territorium die kwaliteitsprodukten aanbieden. De gemeente moet die op de voorgrond plaatsen op alle mogelijke manieren, zoals bijvoorbeeld in het lastenboek van de schoolvoeding. Dit is zowel belangrijk op het economisch vlak als op vlak van de volksgezondheid. Ervoor zorgen dat de lokale producent zijn activiteit kan ontwikkelen en tegelijkertijd een gezonde voeding aan de inwoners en bezoekers van Gedinne aanbieden! Het oprichten van een moestuin en een collectieve boomgaard, steeds met het dubbel objectief in gedachten, lijkt ons een goed idee, die langs de ene kant werkgelegenheid zal creëren en langs de andere kant de productie van kwaliteitsfruit en -groenten ter attentie van de collectiviteiten (scholen, Arpents Verts, OCMW,…)

 

7 Milieu en energie 

 

Het energieverbruik et het produceren van energie moet één van de permanente hoofdpunten worden van de gemeente administratie. De gemeentelijke gebouwen moeten een energietoestand ondergaan om hun energieverbruik te verminderen. De energie autonomie moet een doel worden voor de gemeente, door bijvoorbeeld bij elke renovatie van een dak van een gemeentelijk gebouw te opteren voor zonnepanelen. Het aanschaffen van elektrische voertuigen, oplaadbaar door de zonnepanelen moet worden bekeken. De cogeneratie opnieuw laten opstarten, zelfs als we weten dat het een ingewikkeld en moeilijk dossier is, maar toch de mogelijkheid bestuderen en Iet bang zijn om vernieuwend uit de hoek te komen. Op gebied van milieu menen wij dat Gedinne niet enkel de naam Maya gemeente let dragen maar het ook effectief zijn en uitstralen in zijn respect en valorisatie van het milieu.

 

8 Mobiliteit

 

De mobiliteit is een belangrijk punt voor onze gemeente. Daar waar de dialoog met de regionale en de nationale acteurs volgens ons via een supra-gemeentelijke samenwerking verloopt zijn wij van mening dat de gemeente een belangrijke acteur blijft op het vlak van mobiliteit. Wij wensen het aanbod van de “geluksbus” (bus du bonheur) te intensifiëren en te verruimen. De gemeente te integreren in Mobilisud (mobiliteitsaanbod voor het zuiden van de provincie Namen), maar ook zachte mobiliteitsoplossingen ontwikkelen in en tussen de gemeente van de entiteit door groene paden en fietspaden aan te leggen en het aanschaffen van elektrische fietsen te ondersteunen. Wij denken er ook over na andere originele mobiliteitsvormen aan te moedigen zoals carpooling of de pedibus.

 

9 Supra-gemeentelijke ontwikkeling

 

De toekomst en de ontwikkeling van onze landelijke gemeentes gaat via de supra-communaliteit. Wij zijn tevreden dat de gemeente deelneemt aan de GAL groupe d’action local Ardenne Méridional. Wij zijn van mening dat de gemeente een geëngageerde en dynamische deelnemer moet zijn in deze samenvoeging van gemeentes, maar ook moet verdergaan met het bevoorrechte partnerschap met haar grensgemeentes (Beauraing, Bièvre en Vresse). In dezelfde optiek moet de gemeente van Gedinne zich aansluiten bij de Agence de developpement local ADL (agentschap voor lokale ontwikkeling) van Bièvre en Vresse).

 

10 Kultuur en verenigingen

 

Gedinne is rijk op gebied van het verenigingsleven en het culturele leven. Wij wensen dit nog meer te ondersteunen en verder te laten ontwikkelen. La tannerie heeft bijvoorbeeld dringen nood aan renovatie en dient gemoderniseerd te worden; het ritme en de diversiteit van de tentoonstellingen van het languilier-huis moeten herdacht worden. Wij blijven natuurlijk de Ciné Gedinne steunen et we moedigen ze aan hun aanbod uit te breiden. We zouden ook graag een niet te missen cultureel evenement  ontwikkelen eigen aan Gedinne van het gestalte als festival du rire à Rochefort, Gaume jazz festival de Rossignol-Tintigny,…. We wensen ook muziekgroepen zien opduiken en verder ontwikkelen door een professionele doch bescheiden omkadering voor te stellen die de opnames zouden toelaten. Uiteindelijk stellen we voor om een platform voor verenigingen uit de grond te stampen om een groter zicht te hebben op het aanbod voor de nieuwe inwoners en voor de toeristen.