Groen (Ecolo) & Burger Mobilisatie

 

Een gemeentelijke beheer voor en met de burgers, gekoppeld aan een duurzame en aan een lange termijn visie.

Ons gemeentelijk beheer is voornamelijk ten dienste van de burgers, maar ook samen met deze burgers. Wat de verkiezingsuitslag ook moge worden op zondag 14 oktober, ons doel is en blijft om de bevolking  beter te raad plegen, te betrekken en te integreren in de gemeente-politiek en dit gedurende heel de ambtstermijn.  “ in een langetermijnvisie… De gemeente wordt door ons bekeken op lange termijn. De beslissingen en investeringen moeten bedacht worden in een ruim perspectief, verder dan een jaarlijks budget. …en duurzaam” Het gemeente beheer moet de noties van een duurzame ontwikkeling bevatten, die een goed evenwicht verzekeren tussen de sociale, economische en ecologische aspecten.